FK Náchod s. r. o.

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Náchod s. r. o.
fknachod.sklub.cz

Příští zápas

FK Náchod vs FK Vysoká n. L.

Datum a čas konání: 2.3.2024 10:15
Místo: Náchod - UMT

POZVÁNKA PRO ČLENY FK NÁCHOD spolek

POZVÁNKA PRO ČLENY FK NÁCHOD spolek

 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi spolku

                       

FK Náchod spolek, IČ: 48653586, se sídlem Náchod 1 - Běloves, 1.máje čp. 185, PSČ 547 01

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu L, vložce 2189

(dále jen „Spolek“)

 

zast. Ing. Milanem Vikem jako svolavatelem

svolává

v souladu se stanovami Spolku a občanským zákoníkem

řádnou členskou schůzi Spolku

 

která se uskuteční dne 4. 12. 2023 od 17:00 hodin v Hotelu Jindřich v Náchodě

 

 

(A) Pořad zasedání členské schůze:

1.         Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

2.         Volba orgánů členské schůze

3.         Zpráva o spolkové činnosti a hospodaření v uplynulém období

4.         Návrh plánu činnosti a hospodaření pro následující období

5.         Schválení změn stanov spolku

6.         Volba členů výkonného výboru včetně předsedy spolku, 1. místopředsedy spolku a  místopředsedy spolku s ohledem na uplynutí funkčního období

7.         Závěr

 

(B) Podrobnější popis k navrhovaným bodům

 

K bodu 3 pořadu zasedání

 

Dle čl. V., bodu 2, písm. a) stanov Spolku patří do pravomoci členské schůze Spolku projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření Spolku.

 

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za rok 2022 nebyla doposud členskou schůzí Spolku projednána a schválena. Z tohoto důvodu je tak navrhováno projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za rok 2022.

 

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za rok 2022 je všem členům Spolku dostupná k nahlédnutí v sídle Spolku, tj. na adrese Náchod 1 - Běloves, 1.máje čp. 185, PSČ 547 01, a to každý všední den, po osobní domluvě s účetní paní Blankou Smejkalovou, tel. +420 724 074 392

 

K bodu 4 pořadu zasedání

 

Dle čl. V., bodu 2, písm. c) stanov Spolku patří do pravomoci členské schůze Spolku učinění návrhu plánu činnosti a hospodaření Spolku pro následující období.

 

Plán činnosti a hospodaření Spolku pro následující období, tj. rok 2024 nebyl doposud členskou schůzí Spolku navržen. Z tohoto důvodu je tak navrhováno jeho navržení.

 

K bodu 5 pořadu zasedání

 

Jsou navrhovány následující změny stanov Spolku:

  1. Změna čl. IV., bodu 10 stanov Spolku

Popis změny:

Navrhuje se zkrácení lhůt k nápravě stanovených v těchto článcích. V čl. IV, bodu 10 písm. a) se původní lhůta v délce 60ti dnů zkracuje na 5 dnů a v čl. IV, bodu 10 písm. b) se původní lhůta v délce 30 ti dnů zkracuje na 10 dnů.

 

Předmětné ustanovení stanov se navrhuje změnit tak, že nově má znít následovně:

 

„10) Pozastavení členství ve Spolku

  1. Členství ve Spolku bude členovi pozastaveno, pokud nesplní v termínu členské povinnosti, zejména nezaplatí členské příspěvky. Na tuto skutečnost bude člen písemně upozorněn.

Pokud člen sjedná nápravu do 5 ti dnů ode dne písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno.

 

  1. V opačném případě bude členovi zasláno písemné upozornění na možnost vyškrtnutí z řad členů Spolku, a jestliže ani po tomto upozornění nesplní člen do následujících 10ti dnů veškeré svoje povinnosti, může být z řad členů Spolku vyškrtnut (viz bod 11 písm. b tohoto článku IV.)“

Zdůvodnění změny:

Důvodem navržené změny stanov Spolku je zefektivnění a zjednodušení administrace pozastavení a případného ukončení členství ve Spolku pro nesplnění členských povinností. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že původní dlouhé lhůty nevedou členy k nápravě a ukázalo se, že členové (pokud mají v úmyslu ve členství ve Spolku pokračovat) splní (své doposud nesplněné povinnosti) většinou bezodkladně po obdržení výzvy. 

  1. Změna čl. V., bodu 5 stanov Spolku

Popis změny:

Navrhuje se snížení potřebné většiny pro usnášeníschopnost a rozhodování členské schůze Spolku.

 

Předmětné ustanovení stanov se navrhuje změnit tak, že nově má znít následovně:

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.“

 

Zdůvodnění změny:

Dosavadní zkušenosti ukázaly, že současná většina potřebná pro usnášeníschopnost a rozhodování členské schůze Spolku se ukázala jako příliš omezující a navrhuje se její snížení, tak aby mohla být snadněji přijímána rozhodnutí členskou schůzí Spolku.

  1. Změna VI., bodu 1 stanov Spolku

Popis změny:

Navrhuje se možnost kooptace členů výkonného výboru Spolku, u kterých došlo k předčasnému ukončení jejich funkce. Nově by noví členové mohli být zvoleni ostatními členy výkonného výboru, a to do nejbližšího zasedání členské schůze Spolku.

 

Předmětné ustanovení stanov se navrhuje změnit tak, že nově má znít následovně:

 

Výkonný výbor je kolektivní výkonný orgán spolku. Výkonný výbor má sedm členů. Jeho členy jsou předseda spolku, dále 1. místopředseda spolku, místopředseda spolku a čtyři členové výkonného výboru. Jednotliví členové výkonného výboru jsou do svých funkcí individuálně voleni členskou schůzí spolku na dobu 4 let. V případě jakéhokoli předčasného ukončení funkce některého člena výkonné výboru, je výkonný výbor oprávněn kooptovat náhradní členy výkonného výboru, a to až do nejbližšího zasedání členské schůze, kde dojde k řádné volbě chybějících členů výkonného výboru. Výkonný výbor se usnáší o svých rozhodnutích prostou většinou hlasů všech svých členů a o svých rozhodnutích pořizuje zápis.“

 

Zdůvodnění změny:

Důvodem je umožnění Spolku flexibilně reagovat na situace, kdy dojde k předčasnému ukončení funkce členů výkonného výboru a zabránění situace, kdy by výkonný výbor nemohl plnit svoji funkci z důvodu nedostatečného počtu svých členů.

 

 K bodu 6 pořadu zasedání

 

Je nutné jmenovat všechny členy výkonného výboru, neboť všem předchozím členům výkonného výboru jejich funkce již zanikla.

 

V Náchodě dne 23. 11. 2023

                                                                                                                                                                                                Ing. Milan Vik, svolatel v.r.

 

 

Diskuze

Události

Žádné nadcházející události.

Tabulka

1. SK Solnice 15 48:19 34
2. Spartak Police nad.. 15 41:17 32
3. FK Náchod 15 29:19 32
4. SK Libčany 15 30:23 25
5. TJ Sokol Třebeš 15 31:31 25
6. FC Spartak Rychnov.. 15 27:21 22
7. FK Chlumec nad.. 15 30:30 22
8. Fotbalový klub Jaroměř 15 26:27 22
9. SK Dobruška, z. s. 15 22:20 20
10. TJ Dvůr Králové nad.. 15 19:24 20
11. SK Týniště n. Orlicí 15 19:27 19
12. SK Česká Skalice 15 18:19 16
13. SK Červený Kostelec 15 25:28 15
14. TJ Lázně Bělohrad 15 20:34 15
15. Sportovní klub Jičín 15 19:35 11
16. TJ Jiskra Hořice 15 16:46 6

Kompletní tabulka

Poslední zápas

KS Górnik Walbrzych
FK Náchod
3:2
Podrobnosti

Střelci týmu

8 gólů

Michal Rojšl

8 gólů

Jan Havlena

4 góly

Patrik Simon

2 góly

Matěj Jahoda

2 góly

Lukáš Knap

Nejbližší narozeniny

27.02.2024 Ondřej Nejman (38)
27.02.2024 Václav Pohl (36)
28.02.2024 Kryštof Fiala (16)
28.02.2024 Arsen Vuchnan (8)
28.02.2024 Artem Vuchnan (8)

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Město Náchod Šťovíček : Šťovíček legal Mados s.r.o. AHM Třebovice - výrobna asfaltových směsí CNC - INAXES AW TOOLS INTERNATIONAL Primátor a. s. - hlavní partner CDS s. r. o. Náchod AM Gnol Jako - sportovní vybavení SAAR GUMMI CZECH AEROTEC Metal Conditioner EDERA group a.s. DRANA Rubena Rivet Factory
Národní sportovní agentura
WIKOV Královéhradecký kraj

Počet návštěv: 588036
Posledních 30 dnů: 5563 | Posledních 7 dnů: 1538 | Poslední den: 153

© 2024 FK Náchod s. r. o. | Všechna práva vyhrazena | fotbal@fknachod.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne